Beursweek 48 - 49

Eind februari 2016 zijn we bij Indextrade gestart met onze nieuwe module “Live Tradingroom Signalen”.  Vandaag, negen (9) maanden later staat de teller op +270%, zie link.  D.w.z. dat de inleg van 2.500 samen met een actueel gecumuleerde 6.756 winst, de “Live Tradingroom Signalen” in negen maanden groeide tot 9.256 in totaal.  Niet onaardig kun je zeggen, maar het kan beter vinden wij.

Waarom wij dat denken: Bij de Bèta (ontwerp) versie 1.0 waarmee we op 29-feb-16 in de Tradingroom van start zijn gegaan was het winst/verlies ratio niet echt naar wens.  Er waren toen teveel verlies en/of Break-Even trades.  Inmiddels heeft deze versie enkele belangrijke upgrades ondergaan.  Echter, de steeds evoluerende financiële markten noodzaakte ons om nog dieper in de financiële wereld te gaan duiken en ons ‘Live’ systeem continu verder bij te sturen.

We zijn dus gaan zoeken en dieper analyseren hoe beurskoersen momenteel worden ‘gemanipuleerd’ en hoe wij daar beter en mogelijk nog directer kunnen gaan op inspelen.  Onze bevindingen van de laatste maanden hebben we systematisch verwerkt en het systeem daarmee verrijkt, zodat we nu met nog meer nauwkeurigheid winstgevende signalen kunnen genereren.  Een-en-ander merkte je alvast aan de Berekende Koers Doelen (BKD’s) die van een slaagratio 6/10 naar 9/10 zijn geëvolueerd.

Met trots kunnen we vandaag melden dat vanaf de maand december 2016, ook de ‘MT/LT’ evenals de ‘Extra Dag signalen’ met behulp van onze geüpdatete ‘Live’ module, nu (Live Tradingroom Signalen  v3.3) worden gegenereerd.  Dat laat ons toe, niet alleen beter de heersende trend te bespelen, maar vooral ook de MT/LT signalen desgevallend te voorzien van beter afgestemde TP,  SL en/of ‘Hedge’ posities en dus het rendement efficiëntie verhogen.

Dit is vooral van belang in tijde waarin brokers bij minste onrust en/of geopolitieke evenementen, zoals begin 2015 gebeurde, sporadisch hun ‘margin’ vereisten hoger gingen stellen terwijl onze posities in een tegengestelde richting nog open staan.  Inderdaad, nooit voorheen hebben brokers zó frequent als de laatste twee jaar hun ‘margin’ vereisten herhaaldelijk, aanzienlijk (zelfs met tijdelijke pieken) verhoogt, wat natuurlijk altijd in ons nadeel speelt.  Dit werkt voor ons immer contraproductief en was ons money management niet op voorzien.

Met deze nieuwe aanpassingen trachten we dit euvel deels te omzeilen en met sneller respons reageren op een steeds vluchtiger koersverloop.  Tevens is het ons streven om meer profijt te halen uit volatiliteit, extra fondsen toe te voegen in functie van geldstromen activiteit, evenals de In- & Outflows systematisch in kaart te brengen.

Aankomende weken/maanden gaan we wat dat betreft verder inzetten en houden u van het verloop op de hoogte.
In de volgende nieuwsbrieven gaan we daar verder op in.